Siirry pääsisältöön

Eduskuntavaalit 2023

Energiakaupungit kotien, kaupunkikehityksen ja yhteiskunnan turvana

 

Vuoden 2022 alussa syntyi Energiakaupungit ry, toimimaan 13 jäsenyhtiön sanansaattajana valtakunnallisesti ja EU:ssa.

Energiakaupunkien kaukolämmöllä lämpiää lähes joka toisen suomalaisen koti. Meillä on miljoona sähkönsiirtoasiakasta ja katamme 15 prosenttia koko Suomen sähköntuotannosta. Investoimme puhtaaseen energiaan, huoltovarmuuteen, teknologioiden käyttöönottoon ja energiaverkkoihin eli kaupunkien ja yhteiskunnan kehityksen ja kasvun peruspilareihin. Järjestelmä on kaupunkilaisten yhdessä omistama ja syntynyt kaupunkilaisten valintojen kautta.

Menestyvän suomalaisen yhteiskunnan ja talouden avain ovat kehittyvät kaupungit, joiden moottorina toimivat kaupunkienergiayhtiöt. Investoimme vuosittain yli puoli miljardia euroa ja työllistämme suoraan yli 2800 henkeä ja välillisesti huomattavasti sitäkin enemmän. Tuottamamme hyödyt eivät valu muualle, vaan jäävät kaupunkikehityksen ja kaupunkilaisten yhteiseksi hyväksi.

Energiakriisi ja vihreä siirtymä muuttavat maailmaa. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen, yhteiskunnan kriisinkestävyyden varmistaminen ja venäläisestä fossiilisesta energiasta irtautuminen edellyttävät määrätietoisia ja kohdennettuja toimenpiteitä. Me haluamme vastata näihin haasteisiin konkreettisten tekojen kautta.

Kaukolämpö takaa sähköjärjestelmän vakauden ja turvaa suomalaisten arjen. Kaupunkienergiayhtiöt lämmittävät joka toisen kodin, sähköjärjestelmää rasittamatta. Ilman kaukolämpöä, Suomen sähköjärjestelmä olisi ongelmissa. Kaukolämpöjärjestelmä on myös edellytys vihreän siirtymän toteuttamiselle. Lämmön ja sähkön tuotannostamme jo 65% on uusiutuvaa ja kasvatamme tätä uusiutuvan energian osuutta määrätietoisesti vuosi vuodelta. Kattava kaukolämpöverkko on myös Suomelle yksi keskeinen vetovoimatekijä kehittyvällä vetymarkkinalla.

Vain teknologianeutraali ja avoin energiamarkkina takaa kuluttajille aidon kilpailun. Se tarjoaa kuluttajille kustannustehokkaimmat ja ympäristöystävällisimmät energiaratkaisut sekä yrityksille kannustavan investointiympäristön vihreän siirtymän edistämiseen ja ilmastonmuutoksen ratkaisemiseen. Kyky investoida markkinaehtoisesti uusiin teknologioihin ja energiajärjestelmiin on avainasemassa aikamme viheliäisten haasteiden voittamisessa. Onnistuaksemme yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa, on alan sääntelyn ja verotuksen oltava kohtuullista, ennakoitavaa ja johdonmukaista.

Energiaomavaraisuuden ja turvallisuuden vahvistaminen on yhteiskunnan etu. Resepti tähän on uusiutuvan ja puhtaan energiantuotannon rakentaminen. Tavoitteenamme on aktiivisella ja rakentavalla yhteistyöllä parantaa kaupunkienergiayhtiöiden toimintaedellytyksiä, edistää lämpö- ja sähköverkkoliiketoimintaa ja vastata toimintaympäristön muutoksiin.

Aikamme suurimmat haasteet ratkaistaan vain rakentavalla, dialogisella ja eteenpäin katsovalla yhteistyöllä.

Järjestöt toivovat määrätietoisia energiatoimia ja sääntelyn joustavuutta tulevalla hallituskaudella

Seitsemän kotimaista energian kanssa toimivaa järjestöä korostavat, että Suomella on hyvät mahdollisuudet tulla energiaomavaraiseksi, saavuttaa hiilineutraalius ja pitää energian hinnat eurooppalaisittain kohtuullisina. Tämä vaatii kuitenkin hallituskaudella 2023–2027 määrätietoisia toimia kotimaisen energian tarjonnan lisäämiseksi ja sääntelyn joustavuutta nyt kriisissä.

Tutustu myös energia-alalla toimivien järjestöjen yhteisiin vaaliviesteihin osoitteessa energiavaalit.fi.

Energiakaupunkien eduskuntavaaliviestit

Aku Aarva

1. Kaukolämpöjärjestelmä pelastaa Suomen sähköpulalta energiakriisin keskellä.

Kaukolämpö takaa sähköjärjestelmän vakauden ja turvaa suomalaisten arjen. Kaupunkienergiayhtiöt lämmittävät joka toisen kodin, sähköjärjestelmää rasittamatta. Suomalainen kaukolämpö on mallina muille EU jäsenmaille tehokkaasta energiajärjestelmästä.

2. Energiamarkkinoiden uudistus tarvitaan hallitusti, suunnitelmallisesti ja dialogissa alan toimijoiden kanssa.

Suomen on valmisteltava oma visio sähkömarkkinamallista. Suomeen rakentuu merkittävät määrät tuulivoimaa ja sen seurauksena sähkömarkkinat muuttuvat volatiiliksi. Markkinamalli toimii teoriassa oikein, mutta sen pitäisi huomioida nykyistä paremmin muun muassa yhteiskunnan toleranssi. Tämän korjaaminen voi vaatia esimerkiksi kansallista kapasiteettimarkkinaa, kunnes vastaava saadaan EU-tasolla perustettua.

3. Jos alan yhtiöillä ei ole mahdollisuutta toteuttaa tarvittavia investointeja, vaarantuvat niin Suomen sähköntuotannon omavaraisuus kuin vihreän siirtymän tavoitteet.

Sähköntuotannon omavaraisuus vaatii merkittäviä investointeja heti ja seuraavien viiden vuoden aikana, jotta energiamarkkinat ovat balanssissa tyynellä ja lämmityskausien aikana. Energiakaupungit ovat vakaita toimijoita energiakriisin keskellä ja energia alan murroksessa.

4. Teknologianeutraalius on avain avoimeen ja läpinäkyvään kilpailuun.

Onnistuaksemme yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa, on alan sääntelyn ja verotuksen oltava kohtuullista, ennakoitavaa ja johdonmukaista aina primäärienergialähteiltä ja energiantuotannosta asiakkaille ja loppukulutukseen. Tämä tarjoaa myös kuluttajille aidon ja avoimen markkinan, kustannustehokkaimmat ja ympäristöystävällisimmät energiaratkaisut, sekä yrityksille kannustavan investointiympäristön.

5. Kaupungit ovat menestyvän suomalaisen yhteiskunnan ja talouden avain ja kaupunkienergiayhtiöt niiden moottori.

Työllistämme suoraan yli 2800 henkeä ja investoimme vuosittain yli 500 miljoonaa. Kaupunkienergiayhtiöt ovat kaupunkilaisten omistamia. Tuottamamme hyöty jää kaupunkikehityksen ja kaupunkilaisten yhteiseksi hyväksi.

6. Energiakaupungit ovat vastuullisia ja määrätietoisia ilmastonmuutoksen ratkaisijoita.

Jo 65% lämmön ja sähkön tuotannostamme on uusiutuvaa. Tällä lukemalla olemme yli 10% maan keskiarvoa edellä. Osuutta kasvatamme määrätietoisesti vuosi vuodelta. Kaukolämmön kilpailukyvyn varmistaminen on nopein tie ilmastopositiiviseen yhteiskuntaan.

Energiakaupunkien odotukset päättäjille:

  1. Kaukolämpöjärjestelmä pelastaa Suomen sähköpulalta energiakriisin keskellä – suomalaisen kaukolämmön kilpailukyky on turvattava.
  2. Energiamarkkinauudistus tarvitaan – energiaverotuksen ja alan sääntelyn on säilyttävä johdonmukaisena ja ennakoitavana.
  3. Alaan ja uusiin teknologioihin kohdistuvat investoinnit on turvattava energiakriisin keskellä.