Siirry pääsisältöön

Uutiset

Kuva: NASA
Kaikki uutiset

Alva: Sähkökattiloilla puhtaampaa lämpöä ja hintavakautta

12.4.2024 Uutiset

Rauhalahden voimalaitoksen tontille rakentuu parin seuraavan vuoden aikana kahdesta sähkökattilasta sekä kaukolämpöakusta koostuva kaukolämpöverkostoon liitettävä tuotantoyksikkö. Investointi monipuolistaa Alvan lämmöntuotantopalettia, tuo vakautta kaukolämmön hinnoitteluun sekä mahdollistaa Alvan hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisen.

Lähde: Alva | 12.4.2024

Sähkökattiloiden ja kaukolämpöakun toiminta perustuu siihen, että lämpöä tehdään sähköllä. Yksinkertaisimmillaan sähkökattilaa voi verrata suureen vedenkeittimeen tai vettä lämmittävään kattilaan.

Kaukolämpöakku on nimensä mukaisesti lämpövarastosäiliö, jossa sähköllä tuotettu lämpöenergia on varastoitu kaukolämpöveteen. Sähkökattiloilla hyödynnetään halvan sähkön ajanjaksoja, jolloin lämpö on mahdollista syöttää suoraan kaukolämpöverkostoon tai varastoida kaukolämpöakkuun ja käyttää myöhemmin.

Kilpailukykyinen ja vakaa lämmön hinta

Alvan hiilineutraaliustavoitteet edellyttävät energiajärjestelmän uudistamista ja investointeja, joilla Alva varautuu tulevaisuuteen. Lämpöpumpuilla, sähkökattiloilla sekä niihin yhdistetyllä kaukolämpöakulla on tarkoituksena ajan mittaan korvata Rauhalahden voimalaitoksen tuotanto, koska vuonna 1986 käyttöön otettu voimalaitos on tulossa teknisen käyttöikänsä päähän ensi vuosikymmenellä.

Investointikustannuksia ei tulla ohjaamaan lämmön asiakashintoihin. Alvan tavoitteena on pitää kaukolämmön hinta edullisimmasta päästä Suomessa.

– Pyrimme hintavakauteen, joka tarkoittaa kilpailukykyistä ja vakaata kaukolämmön hintaa. Kun tuotantotapoja on useita, Alva voi tuottaa lämpöä aina kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla, kertoo talous- ja liiketoimintajohtaja Pasi Jalonen.

Monipuolistuva lämmöntuotantopaletti huomioi myös ympäristön

Hintavakauden ohella uusien investointien hyödyt toteutuvat myös aiempaa monipuolisempana lämmöntuotantopalettina. Vuonna 2023 Alvan käyttämien biopolttoaineiden osuus oli 72 %. Sähkökattilat korvaavat polttavaa tuotantoa, ja tekniikka mahdollistaa edullisten sähkötuntien hyödyntämisen. Kun sähkö on halpaa, sähkökattiloilla tuotetaan lämpöä varastoon tai suoraan kaukolämpöverkostoon.

Sähkökattilat ja kaukolämpöakku eivät aiheuta päästöjä paikalliseen ympäristöön. Kuormitukset ilmaan, vesistöön ja yleensä ympäristöön ovat hyvin pieniä.

– Polttamattomaan tekniikkaan siirtyminen tuo mukanaan muitakin etuja. Energiatalous paranee korkean hyötysuhteen myötä ja kompakti rakenne vähentää ylläpitotarvetta. Tuotantojärjestelmän säädettävyys ja joustavuus lisääntyvät, mikä osaltaan lisää huoltovarmuutta ja kuormittaa vähemmän ympäristöä, toteaa tuotantojohtaja Alex Schreckenbach.

Lämpöä polttamattomalla tekniikalla huhtikuusta lokakuulle

Sähkökattiloiden, kaukolämpöakun ja puhdistetusta jätevedestä lämmön talteen ottavan lämpöpumppulaitoksen käyttöönoton myötä Alvalla on vuonna 2026 mahdollisuus tuottaa 30-40 prosenttia Alvan kaukolämmön pääverkon lämmöntuotannosta polttamattomalla tekniikalla, käytännössä kesäkaudella huhtikuusta alkaen aina lokakuulle saakka.

Talvikaudella sähkökattilat toimivat tarvittaessa vara- ja huipputehoyksikköinä. Aikaisemmin vara- ja huipputehon tuottamiseen on tarvittu öljyä. Jos sähkö on edullista, sähkökattiloita hyödynnetään myös peruslämmöntuotantoon.

Rakennustyöt käynnistyvät maansiirtotöillä viimeistään alkusyksystä 2024. Aikataulun mukaisesti sähkökattilat ja kaukolämpöakku ovat käytössä vuonna 2026.

Sähkökattilat ja kaukolämpöakku pähkinänkuoressa

Sähkökattiloiden ja kaukolämpöakun yhdistelmä on kestävä tapa tuottaa ja varastoida energiaa erinomaisen energiatalouden ja joustavuuden mahdollistaman tuotantojärjestelmän kokonaisuuden optimoinnin myötä. CO2-päästöt vähenevät polttamattoman tekniikan myötä ja ympäristökuormitus pienenee kokonaisuudessaan huomattavasti.

Sähkökattiloiden yhteisteho on 120 MW. Korkeutta sähkökattiloilla on noin yhdeksän metriä ja kummankin halkaisijamitta on neljä metriä.

Kaukolämpöakussa on varastointikapasiteettia maksimissaan noin 800 MWh. Sen tilavuus on 15 miljoonaa litraa (15 000 m3), halkaisija on 21 metriä ja korkeus 50 metriä. Sähkökattilat niiden tarvitsemine apuprosesseineen sijoitetaan Rauhalahden voimalaitoksen alueelle erilliseen tuotantorakennukseen ja akkusäiliö tuotantorakennuksen välittömään läheisyyteen. Sähkökattilat, kaukolämpöakku ja kaukolämpöverkosto on kytketty toisiinsa lämmönvaihtimien kautta. Tuotantoprosessia operoidaan nykyisten voimalaitosten valvomoista.