Siirry pääsisältöön

Pääviestit

 pääviestit:

  1. Energiakaupunkien jäsenyhtiöt ovat keskiössä yhteiskunnan vähähiilisyystavoitteiden toteutuksessa. Toteuttamiensa päästövähennysten lisäksi kaupunkienergiayhtiöt mahdollistavat asiakkaidensa päästöjen vähentämisen (esim. kaupunkien sähköistyvä liikenne, päästötön kaukolämpö).
  2. Energiakaupunkien jäsenyhtiöt ovat kaupunkien omistuksessa ja niiden tuotto palautuu kaupunkien asukkaiden hyväksi. Kaupunkienergiayhtiöt ovat myös merkittäviä työllistäjiä ja investoijia alueillaan.
  3. Kaupunkienergiayhtiöiden toimintaympäristön erityispiirteet jäävät liian vähäiselle huomiolle julkisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. Kaupungit ovat Suomen vetureita ja energiayhtiöt niiden moottoreita. Sääntelyn on mahdollistettava tarpeelliset sähkö- ja lämpöverkkoinvestoinnit, jotta kaupunkien kehitys ei hyydy.
  4. Kaupunkiympäristöjen lämmitysmarkkinoiden tulee jatkossakin perustua lämpöverkkoihin, joiden kautta päästöjä voidaan leikata keskitetysti. Päästöttömät ja kaksisuuntaiset lämpöverkot ovat monin paikoin jo arkea ja niihin voi tehokkaasti yhdistää myös lämpöpumppuja, -varastoja ja hukkalämpöä sekä kaukojäähdytystä.
  5. Kotimaisten biopolttoaineiden, kuten metsähakkeen, ja teollisuuden yhdyskuntien sivuvirtojen hyödyntäminen ovat tehokas ja huolto- sekä toimitusvarmuuden näkökulmasta kestävä keino vähentää päästöjä ja lisätä Suomen energiaomavaraisuutta. Niiden kohtuuhintaisuus ja polttamalla tuotetun lämpöenergian mahdollistaminen on tärkeää myös tulevaisuudessa.

110 miljoonaa euroa kaupungeille palautusta osinkoina. Investoinnit 630 miljoonaa euroa vuonna 2020.