Siirry pääsisältöön

Ympäristö

Puhdas energia avain­asemassa

Energia-alan tulevaisuus pitää sisällään isoja globaaleja ja alueellisia kysymyksiä: ilmastonmuutos, sähkön kulutuksen kasvu, energian hinta, turvallisuus ja toimitusvarmuus, alueiden elinvoima. Energian tuotantoon ja käyttöön liittyvät teknologiat kehittyvät nopeaa tahtia, samoin kuluttajien vaatimukset.

Kaikki tämä tarkoittaa, että meidän on katsottava paljon nykyhetkeä pidemmälle. Maailma 2030-luvulla on monin tavoin toisenlainen.

Energiakaupunkien jäsenyhteisöt investoivat uusiin energiateknologioihin ja koestavat uusia tuotantomuotoja jatkuvasti. Lukuisilla investoinneilla ja ympäristöä huomioivalla kehityksellä mahdollistetaan tuotantorakenteen ja energianlähteiden mullistus, joilla Energiakaupunkien jäsenyhtiöt pienentävät hiilidioksidipäästöjään lähelle nollatasoa vuoteen 2030 mennessä. Myös uusiutuvien energianlähteiden osuus energiantuotannossa kasvaa jatkuvasti ja saavuttaa 90 prosentin tason vuoteen 2030 mennessä – huolto- ja toimitusvarmuus huomioiden.

Energiakaupungit tekee yhteistyötä lainsäätäjien ja energia-alan toimijoiden kanssa kestävän kehityksen ja ympäristön hyvinvoinnin varmistamiseksi.

Sähköntuotannosta 65% uusiutuvilla energianlähteillä.