Siirry pääsisältöön

Uutiset

Kuva: NASA
Kaikki uutiset

Analyysi: Suomi ottaa oikeita askeleita kohti energiaitsenäisyyttä

7.4.2022 Uutiset

Varautumisen ministerityöryhmä julkisi torstaina 7.4.2022 joukon huomattavia toimia Suomen energian saatavuuden varmistamiseksi, vihreän siirtymän ja investointien vauhdittamiseksi sekä polttoaineen jakeluvelvoitteen alentamiseksi. Energiakaupunkien näkökulmasta Suomi ottaa ministerityöryhmän päättämien toimien kautta askeleita oikeaan suuntaan – kohti energiaitsenäisyyttä ja Venäjän energiasta irtautumista. Samalla Energiakaupungit arvioi, että viimeinen loikka kohti energiaitsenäisyyttä jätetään nyt tehdyillä varautumispäätöksillä ottamatta.

Varautumisen ministerityöryhmä linjasi akuuttien toimien kokonaisuudesta, jolla varmistetaan nopeasti muuttuneessa turvallisuusympäristössä kansallinen huoltovarmuus ja turvataan kohtuuhintaisen energian tuotanto ja saatavuus nykytilanteessa ja lähitulevaisuudessa. Toimiin kuuluvat muun muassa metsähakkeen saatavuuden lisääminen, turvetuotannon varmistaminen huoltovarmuuden takaamiseksi ja toimenpidekokonaisuuksia, joiden tavoitteena on nopeuttaa merkittävällä tavalla irtautumista fossiilisesta energiasta ja tukea uusien teknologioiden käyttöönottoa.

Lisätietoja energiapaketin tarkemmasta sisällöstä voit lukea valtioneuvoston verkkosivuilta. Energiakaupunkien aiemman kannanoton energiaitsenäisyydestä ja huolto- ja toimitusvarmuuden parantamisesta voit lukea täältä.

Metsähakkeen saatavuuden lisääminen

Metsähakkeen saatavuuden lisääminen on Energiakaupunkien mielestä keskeinen keino energiaitsenäisyyden eli huolto- ja toimitusvarmuuden turvaamiseksi.

Hallitus on päättänyt lisätä Kemera-rahoitusjärjestelmän kannustetta nuoren metsän hoitoon ja pienpuun keruuseen palauttamalla 2015 rahoitusehdot ja tukitaso. Tuen lisäys on 20 euroa/ha nykyiseen tukitasoon (430 euroa/ha) verrattuna. Hallitus arvioi, että pienpuun keruukohteiden pinta-ala kasvaisi 40 prosenttia nykytasosta.

Energiakaupungit katsoo, että hallituksen esitys on kannatettava ja lämpimästi tervetullut. Muutoksilla edistetään pienpuun keruuta ja mahdollistetaan ensiharvennusrästien ja kasvatusmetsien hoitotöiden suman purkamista, joita Energiakaupungit arvioi kertyneen jo lähes miljoonan hehtaarin edestä. Vuonna 2020 ulkomailta tuotiin ennätysmäärä eli 1,8 miljoonaa kuutiometriä puuta energiakäyttöön ja metsähakkeen käytöstä tuonnin osuus oli 24 prosenttia. Hallituksen esittämillä Kemera-rahoitusjärjestelmän muutoksilla maamme nuorten kasvatusmetsien hoitorästeiltä voidaan korjata vastuullisesti ja kestävästi energiakäyttöön soveltuvaa energiapuuta merkittävä määrä ja siten lopettaa riippuvuus ulkomailta tuotavasta energiapuusta.

Hallitus on päättänyt rahoittaa 40 miljoonalla eurolla valtakunnallisen kattavan puuterminaaliverkoston edistämiseen ja energiapuun toimitusketjujen resilienssiin. Tavoitteena on rakentaa kaksi uutta raakapuuterminaalia ja sähköistää yksi vanha terminaali. Energiakaupungit pitää uudistusta välttämättömänä ja kiittää hallitusta esityksestä.

Lisätietoja hallituksen metsähakkeen saatavuutta lisäävistä päätöksistä.

Turvetuotannon varmistaminen huoltovarmuuden takaamiseksi

Energiakaupungit ovat vähentäneet turpeen energiakäyttöä viimeisten vuosien aikana merkittävästi ja turpeesta luopuminen tulee monissa yhtiöissä ajankohtaiseksi lähivuosien aikana. Samaan aikaan Venäjän aloittama sota ja sitä seurannut energiamarkkinoiden muutos on johtanut tilanteeseen, jossa turvetta voidaan joutua käyttämään suunniteltua suurempia määriä seuraavien lämmityskausien varmistamiseksi. Turpeen päästökauppahinnan voimakas nousu ja turvetuotannon tietoinen alasajo luovat nykytilanteessa haasteen, joka on tavalla tai toisella ratkaistava.

Hallitus esittää turvetuotannon turvaamiseksi huoltovarmuuden takaamiseksi:

  • Huoltovarmuuskeskuksen perustaman turpeen varmuusvaraston avulla osaltaan varmistetaan, että yhdessä olemassa olevien varastojen ja kaupallisten toimijoiden suorittamien nostojen kanssa turvetta on energiahuollon tarpeisiin riittäväksi arvioitu määrä seuraavaa lämmityskautta ajatellen.
  • Arvion tarpeesta uudistaa laki turpeen turvavarastoinnista. Uudistuksessa nostettaisiin turvavarastoinnista maksettavaa korvausta ja järjestelmää voitaisiin kehittää siten, että valtio sitoutuisi ostamaan turpeen turvavarastointikauden päätyttyä. Toimenpiteen soveltuvuutta valtiontukisääntelyn kanssa selvitetään pikaisesti.
  • Turvetuottajien luopumistukea jatketaan siten, että tuen saanti mahdollistaisi turvetuotannon jatkon kahden vuoden ajalle.

Hallitus vetoaa samalla kaukolämpöyhtiöihin, jotta varmistetaan seuraavien lämmityskausien polttoaineen saanti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaukolämpöyhtiöiden – myös osa Energiakaupunkien jäsenyhtiöiden – olisi tehtävä välittömästi vähintään 1-2 vuoden sopimukset turvetuottajien kanssa. Energiakaupungit arvioi, että vuodesta kahteen kestävät sopimukset eivät kuitenkaan riitä tuottajien kiinnostuksen herättämiseen vaan sopimusten tulisi olla paljon hallituksen esittämiä pidempiä.

Tämä on monille energiayhtiöille mahdoton yhtälö turpeen korkean hinnan vuoksi. Siksi Energiakaupungit on esittänyt turpeen, erityisesti päästöoikeuksista johtuvan, korkean hinnan kompensointia tavalla tai toisella.

Pientalojen ja julkisten kiinteistöjen lämmitysratkaisut

Energiakaupungit pitävät hallituksen päätöksiä asuinrakennusten öljylämmityksestä luopumisesta, tasokorotuksesta sekä erityisesti soveltamisalan laajentamisesta hyvinä ratkaisuina. Hallituksen esitys mahdollistaisi kaukolämpöjärjestelmään liittymisen öljy- tai kaasulämmityksestä luovuttaessa ja Energiakaupungit pitävätkin tärkeänä, että kaukolämpö pidetään kiinteistökohtaisten lämmitysratkaisujen rinnalla tasa-arvoisena vaihtoehtona.

Asuinrakennusten energia-avustuksien määrärahan jatko ja siihen kytketty mahdollisuus tukea siirtymistä matalalämpöistä kaukolämpöä tukeviin laitteistoihin on hyvä uudistus. Aiemmin erilaiset tukimuodot ovat kohdelleet kaukolämpöjärjestelmiä epäoikeudenmukaisesti, kun ne on rinnastettu automaattisesti ilmaston kannalta haitallisisiin lämmöntuotantomuotoihin ja -teknologioihin.

Yhteenveto

Energiakaupungit näkevät hallituksen 7.4.2022 julkistamassa energiapaketissa paljon hyvää. Esityksessä otetaan huomattavia ja oikeansuuntaisia askeleita kohti energiaitsenäisyyttä ja riippumattomuutta Venäjän fossiilisesta energiasta. Kriisiaikoina on erityisen tärkeää pitää huolta siitä, että vihreä siirtymä ja puhtaaseen energiaan tehtävät investoinnit eivät pelkästään jatku vaan ne kiihtyvät ja tähän hallituksen esitys antaa uutta pontta.

Samaan aikaan huoltovarmuuden näkökulmasta potentiaalisesti kriittiseen asemaan lähivuosina nouseva turve aiheuttaa Energiakaupungeissa edelleen huolta. Energiayhtiöiden on erittäin hankala sitoutua vuosikausien sopimuksiin turvetuottajien kanssa emmekä jaa hallituksen uskoa siihen, että vuoden tai kahden sopimukset riittävät motivoimaan turvetuottajia jatkamaan tuotantoa. Tilanne on hankala, vaikka hallituksen esitykset huoltovarmuuskeskuksen turvavarastoinnin lakiuudistuksesta voikin johtaa pidemmällä aikavälillä helpommin hallittavaan tilanteeseen.

Energiakaupungit arvioivat kuitenkin, että seuraavien kahden lämmityskauden osalta peli ei ole vielä täysin selvä ja viimeistä suurta loikkaa kohti energiaitsenäisyyttä ei ole tehty.