Siirry pääsisältöön

Uutiset

Kuva: NASA
Kaikki uutiset

Aku Aarva: Budjettiriihestä määräaikaisia päätöksiä energiakriisiä helpottamaan

1.9.2022 Uutiset

Hallituksen viimeinen budjettiriihi päättyi 1.9.2022 odotettuihin uutisiin määräaikaisista toimenpiteistä, joilla hallitus pyrkii helpottamaan energian hintakehityksen aiheuttamia ongelmia erityisesti pienituloisille kotitalouksille. Energiakaupungit pitää hallituksen päätöksiä pääosin oikein kohdistettuina ja arvioi, etteivät pahimmat pelot markkinoihin puuttumisesta toteutuneet. Akuutin kriisin takia budjettiriihessä tehdyt määräaikaiset päätökset tuovat helpotusta apua eniten tarvitseville. Samaan aikaan on tärkeää varmistaa, etteivät nyt tehdyt tai tulevat päätökset heikennä kaupunkienergiayhtiöiden kykyä jatkaa välttämättömiä tulevaisuusinvestointeja.

Hallituskaudelle on osunut jo kolme merkittävää kriisiä: koronapandemia, Venäjän sota ja viimeisimpänä energiakriisi. On perusteltua, että pienituloisille kohdistetaan tässä poikkeustilanteessa tukitoimia, jotka määräaikaisina ja tarkasti kohdennettuina tuovat helpotusta arkeen. On kuitenkin muistettava, ettei mikään ole ikuista – ei edes käynnissä oleva energiakriisi, jonka pystymme ylittämään vain yhteistyöllä. Siksi markkinoiden toimintaan pitkään vaikuttavat ja ennakoimattomat poliittiset päätökset eivät olleet tässä tilanteessa perusteltuja.

Hallituksen budjettiriihipäätösten ja yleisen markkinatilanteen ohella myös kysyntäjoustolla on suuri merkitys tulevan talven kylmimpinä viikkoina ja kuukausina erityisesti väkirikkaissa kaupungeissa”, toteaa Energiakaupungit ry:n toiminnanjohtaja Aku Aarva.

Energiakaupungit pitää hyvänä, että hallitus edistää energiakriisiin liittyviä toimenpiteitä juuri EU-tasolla. Epävakaassa markkinatilanteessa kansallisten päätösten seuraukset olisivat voineet olla arvaamattomia ja aiheuttaa uusia ongelmia esimerkiksi sähkön riittävyyteen.

Kriisi ei ole kotimaista alkuperää vaan Putinin sodasta johtuva poikkeustilanne, johon pystytään vastaamaan parhaiten yhteisesti EU-tasolla sovituilla toimenpiteillä. On myös tärkeää, että suurista tavoitteista, kuten ilmastonmuutoksen torjunnasta ja energiasiirtymästä, pidetään poikkeusaikoinakin kiinni, jotta energia-alan investoinnit eivät hyydy.

Kaupunkienergiayhtiöiden viimeisten vuosikymmenten aikana tekemät laajamittaiset investoinnit puhtaaseen ja toimitusvarmaan energiaan ovat pehmentäneet kriisiä Suomessa. Kaupunkien ja koko maan elinvoiman sekä vihreän siirtymän kannalta kriittisten investointien määrää voidaan kasvattaa ja kriisi lopulta ylittää, jos energiayhtiöiden investointikyvystä huolehditaan tekemällä harkittuja päätöksiä”, painottaa toiminnanjohtaja Aku Aarva.

Hallituksen pyrkimys tilanteen vakauttamiseen ja tukea tarvitsevien tilanteen helpottamiseen ansaitsee kiitoksen. Toisaalta Energiakaupunkien näkökulmasta budjettiriihen keskeiseksi avoimeksi kysymykseksi jäi niin kutsuttujen windfall-voittojen verotuksen selvittäminen, jonka tarkemmasta aikataulusta, kohdistumisesta ja muista yksityiskohdista ei vielä saatu selkoa.

Lisätietoja:

Aku Aarva, toiminnanjohtaja, Energiakaupungit ry
+358 41 432 6510
aku.aarva@energiakaupungit.fi

Hallituksen budjettiriihessä esitettiin seuraavia toimia sähkön hinnan nousua helpottamaan:

  • Määräaikainen sähkövähennys kotitalousvähennyksen yhteyteen, arvio 300 milj. euroa
  • Määräaikainen sähkötuki pienituloisille kotitalouksille, arvio 300 milj. euroa
  • Sähkön arvonlisävero alennetaan 10 prosenttiin 1.12.2022-30.4.2023, arvio reilut 200 milj. euroa
  • Asumistuen lämmitysnormia korotetaan, arvio 6 milj. euroa
  • Hallitus suosittaa, että energiayhtiöt myöntävät suuria laskuja saaneille tavanomaista pidempiä maksuaikoja
  • Hallitus suosittaa, että kunnat ohjaavat omistamiaan energiayhtiöitä hillitsemään hintojen nostoa
  • Valmistellaan windfall-voittojen veroa huomioiden puhtaan energian investointiedellytykset
  • Hallitus tekee komissiolle aloitteen sähköpörssin tarjousten enimmäishinnan alentamisesta EU:ssa

Lähde: Valtioneuvosto | 1.9.2022