Siirry pääsisältöön

Uutiset

Kuva: NASA
Kaikki uutiset

Fingrid: Datahub otettu käyttöön

21.2.2022 Uutiset

Uutisen lähde: Fingrid

Suomessa otettiin helmikuussa 2022 käyttöön sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, datahub. Datahubiin on tallennettu sähkömarkkinalain mukaisesti sähkönkäyttöpaikkaan liittyvää tietoa, kuten käyttöpaikan asiakas- ja kulutustietoa. Järjestelmä nopeuttaa tiedonvaihtoa eri osapuolten välillä, kun tieto on kaikkien siihen oikeutettujen saatavilla samanaikaisesti – tasapuolisesti ja ajantasaisena. 

Video katsottavissa Youtubessa myös linkin kautta.

Keskitettyyn tiedonvaihtojärjestelmään, datahubiin, siirtyi noin 80 sähkönsiirrosta vastaavaa jakeluverkkoyhtiötä ja 80 sähkönmyyntiyhtiötä. Tietojen keskittäminen eri toimijoiden järjestelmistä yhteen paikkaan parantaa sähköyhtiöiden tarjoamaa asiakaspalvelua, kun tieto on kaikkien siihen oikeutettujen osapuolten saatavilla tietoturvallisesti, tasapuolisesti ja ajantasaisesti. Tämä nopeuttaa palvelua muun muassa sähkönmyyjää vaihdettaessa. Aikaisemmin sähkönkäyttöpaikkoihin liittyvät tiedot ovat olleet hajautettuina eri sähkönmyyjien ja jakeluverkkoyhtiöiden järjestelmissä.

Päivittäin tietoa vaihdetaan yli kolmesta miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta ja kaikkiaan yhtiöiden välillä vaihdetaan tietosanomia vuosittain satoja miljoonia kertoja, joten yhteinen järjestelmä tulee nopeuttamaan tiedonvaihtoa merkittävästi. Datahubiin siirtyminen vähentää myös markkinaprosesseissa syntyvien virheiden määrää ja helpottaa usean käyttöpaikan yhdistämistä samalle sähkönmyyntisopimukselle. Yhteinen järjestelmä edistää älyverkkojen ja -mittareiden täysimääräistä hyödyntämistä ja mahdollistaa myös uudenlaisten sovellusten kehittämisen sähkönkäyttäjien hyödyksi, esimerkiksi energiansäästöön tai kulutuksen seurantaan.

Yksityisyydensuoja ja tietoturva tärkeässä roolissa

Sähkömarkkinalain mukaisesti järjestelmään tallennetaan sähkön käyttöpaikkaan liittyvää tietoa, kuten asiakas- ja kulutustietoa. Yksityisyydensuoja ja tietoturva ovat olleet järjestelmää kehittäessä erityisen tärkeässä roolissa. Tiedot on suojattu teknisesti monin eri tavoin, ja ne välitetään luotettavasti ja turvallisesti eri osapuolten välillä. Tietojen välityksessä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että tiedon saa vain henkilö tai yritys, jolla on oikeus välitettävään tietoon. Kaikki järjestelmään kirjatut tiedot ovat jäljitettävissä.

Keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän toimiminen edellyttää, että tiedot sähkönkäyttöpaikoista ja asiakkaista löytyvät järjestelmästä oikein. Varmistaaksemme turvallisen tiedonvaihdon on jokainen käyttöpaikka ja sen omistaja voitava yksilöidä varmasti. Asiakastietojen yksilöintiin käytetään kuluttaja-asiakkaiden osalta henkilötunnusta ja yritysten osalta y-tunnusta.

Omat järjestelmään tallennetut tiedot tarkastettavissa

Sähköyhtiöiden asiakaspalveluportaalien lisäksi datahubiin tallennetut tiedot tulevat olemaan järjestelmän käyttöönoton jälkeen maalikuussa tarkastettavissa oman asiakaspalveluportaalin kautta. Palvelusta tulee näkemään omien henkilötietojensa lisäksi myös sähkönkäyttöpaikkaan liittyvät asiakastiedot. Palveluun kirjautumisessa käytetään suomi.fi -palvelun tarjoamaa luotettavaa kirjautumista. Palvelun kautta sähkönkäyttäjä voi myös valtuuttaa kolmannen osapuolen toimimaan puolestaan datahubissa. Asiakaspalveluportaalin käyttöönotosta tullaan tiedottamaan erikseen.

Datahubia hallinnoi Fingrid Datahub Oy, joka on Fingridin tytäryhtiö.

Datahubin palveluiden kustannukset

Datahubin palvelusta aiheutuvat kustannukset peritään palvelua käyttäviltä osapuolilta, joita ovat jakeluverkonhaltijat, sähkön vähittäismyyjät sekä palveluntarjoajat.

Datahubin investointikustannukset projektin alusta datahubin käyttöönottoon saakka (21.2.2022) ovat noin 61 milj. euroa. Niiden lisäksi tulee operatiiviseen toimintaan liittyviä kustannuksia. Merkittävimpiä investointikustannuksia ovat datahub-järjestelmän toimitusprojekti (39%), lisenssikustannukset (21%) ja Fingridin oma työ ja hallinnolliset kustannukset (18%).  Datahubin kustannukset jaetaan jakeluverkonhaltijoiden ja sähkönmyyjien kesken (50%/50%). Datahubin maksukomponenteilla katetaan sekä investointi- että operatiivisia kustannuksia.

Perustamismaksulla katetaan investointikustannuksia ja perustamismaksun suuruus datahubin toiminnan alkaessa on sekä jakeluverkonhaltijoille että sähkönmyyjille 0,07 €/käyttöpaikka/kk. Palvelumaksulla katetaan operatiivisia kustannuksia ja palvelumaksun suuruus on sekä jakeluverkonhaltijoille että sähkönmyyjille 0,11 €/käyttöpaikka/kk. Edellä esitettyjen maksujen lisäksi peritään kyseisiltä osapuolilta (jakeluverkonhaltijoilta ja sähkönmyyjiltä) kiinteä kuukausimaksu 500 EUR/kk.

Datahubin palveluita käyttäviltä palveluntarjoajilta, esim. valtuutuksiin ja toimeksiantoihin perustuvia energiatehokkuuspalveluita tarjoavilta yrityksiltä, veloitetaan niiden palvelusopimuksen mukaiset maksut.

Energiavirasto on vahvistanut Datahubin palvelujen ehdot sekä hinnoittelumenetelmät kustannustenjaon ja maksurakenteen osalta (palvelun maksujen määräytymisperiaatteet) 12.8.2021.