Siirry pääsisältöön

Uutiset

Kuva: NASA
Kaikki uutiset

Energiakaupungit: Business Finlandin energiatuen loppuminen uhkaa jäädyttää vihreän siirtymän investoinnit loppuvuodelta

30.8.2023 Lausunnot

Energiakaupungit ry ilmaisee huolensa tiedoista, joiden mukaan Business Finlandin vuodelle 2023 valtion talousarviossa myönnetty energiatukivaltuus alle viiden miljoonan euron energiatukien myöntämiseen uusiutuvan energian rakennusprojekteihin on loppumassa kesken. Tällä hetkellä Business Finlandille jätettyjen hakemusten määrä on merkittävästi suurempi kuin jäljellä oleva budjetti, mikä tarkoittaa pahimmillaan useiden vihreää energiasiirtymää edistävien uusiutuvan energian hankkeiden etenemisen pysähtymistä tai jopa peruuntumista.

Business Finlandin hakemusten perusteella myöntämän energiatuen tavoitteena on edistää uusiutuvan energian käyttöä ja lisätä energiatehokkuutta. Energiatuen avulla voi tehdä uusiutuvan energian käyttöä tai -tuotantoa lisääviä investointeja tai edistää energiaa säästävien investointien tekemistä. Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin yritysten ja yhteisöjen investointi- ja katselmushankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä, energiansäästöä, energian tuotannon tai käytön tehostamista tai muuten muokkaavat energiajärjestelmää vähähiilisemmäksi pitkällä aikavälillä.

Vuoden 2023 talousarviossa energiatukea varten on varattu yhteensä 253,1 miljoonan euron suuruinen määräraha, josta Business Finlandin osuus on yhteensä noin 120 miljoonaa euroa
energiatukiin. Energiakaupunkien tietojen mukaan Business Finlandilla on sisällä moninkertainen määrä hakemuksia jäljellä olevaan energiatukivaltuuteen nähden. Aiempina vuosina vastaavissa
tilanteissa työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Business Finlandille elo-syyskuussa lisävaltuuksia energiatukien myöntämiseen, jotta hankkeet eivät pysähdy. Vuoden 2023 aikana
tällaista päätöstä ei toistaiseksi ole tehty.

Energiakaupungit pitää tärkeänä, että työ- ja elinkeinoministeriö ja valtiovarainministeriö tarkastelevat tilannetta kiireellisesti ja myöntävät Business Finlandille tarvittavat lisävaltuudet
energiatukien myöntämiseen. Näin voidaan varmistaa, etteivät energiasiirtymän kannalta tärkeät investoinnit pysähdy.

Helsingissä 30.8.2023

Aku Aarva
toiminnanjohtaja
Energiakaupungit ry
+358 41 432 6510
aku.aarva@energiakaupungit.fi

Energiakaupungit ry edistää avointa ja läpinäkyvää kilpailua, joka tarjoaa kuluttajille kustannustehokkaimmat
ja ympäristöystävällisimmät energiaratkaisut. Sen keskeisiä edunvalvonnan tavoitteita ovat
kaupunkienergiayhtiöiden toimintaedellytysten parantaminen, lämpö- ja sähköverkkoliiketoiminnan
edistäminen ja energiamurroksen aiheuttaman toimintaympäristön muutoksen hallinta