Siirry pääsisältöön

Uutiset

Kuva: NASA
Kaikki uutiset

Energiakaupungit: Energiaviraston jakeluverkkojen valvontamalliin esittämät muutokset johtamassa katastrofiin

15.12.2023 Tiedotteet

Kuntaomisteisia suuria kaupunkienergiayhtiöitä edustava Energiakaupungit ry ilmaisee vakavan huolensa Energiaviraston sähkön jakeluverkkojen valvontamenetelmien kehittämisestä. Uudet valvontamenetelmät valvontajaksoille 2024–2027 ja 2027–2031 astuvat voimaan 1.1.2024, vain muutama viikko Energiaviraston valvontamallia koskevan viimeisimmän lausuntokierroksen päättymisen jälkeen.

”Energiakaupungit on toistuvasti tuonut esiin huolensa Energiaviraston valvontamenetelmien kehittämisen suunnasta. Vain pari kuukautta ennen uuden valvontajakson käynnistymistä Energiavirasto on esittänyt dramaattisia muutoksia valvontamalliin, ilman kattavia vaikutuksenarviointeja. Pidämme Energiaviraston valmistelua epäonnistuneena ja monilta osin puutteellisena. Pidämme verkon arvostustapaan esitettyjä muutoksia merkittävänä uhkana suomalaiselle energiajärjestelmälle, kestävän energiasiirtymän tavoitteille ja kasvavien kaupunkien elinvoimalle”, toteaa Energiakaupungit ry:n toiminnanjohtaja Aku Aarva.

Energiavirastolle antamassaan lausunnossa Energiakaupungit esittää palaamista nykyisten valvontamenetelmien ja keväällä julkistetun ensimmäisen suuntaviivapaperin pohjalle, jota järjestö pitää ainoana keinona välttää valvontamallin aiheuttama sähkönjakeluverkkojen täydellinen umpisolmu jäljellä olevassa aikataulussa.

”Energiaviraston yllättäen ja viime hetkellä esittämä muutos verkon arvon määrittämistapaan on johtamassa tilanteeseen, jossa kaupunkiverkkoyhtiöiden verkkojen arvo ensin heikentyy ja tulevien vuosien saatossa romahtaa. Tällä on suorat negatiiviset vaikutukset kaupunkiverkkoyhtiöiden investointikykyyn, jonka seurauksena kestävä energiasiirtymä kaupungeissa tyrehtyy, kaupunkien elinvoima kärsii ja loppulaskun maksavat kaupunkien asukkaat heikentyvien palvelujen, kalliimpien hintojen ja nousevien verojen muodossa. Yhtiöiden investoinnit pitäisi jatkossa rahoittaa suurelta osin pysyvästi ulkopuolisella rahoituksella ja tämä on yhtälö, joka ei yksinkertaisesti toimi”, jyrähtää toiminnanjohtaja Aku Aarva.

Energiakaupungit pitää Energiaviraston valvontamenetelmien valmistelua ja kehittämistä kokonaisuudessaan epäonnistuneena prosessina. Puutteelliset vaikutustenarvioinnit, sähkömarkkinalain tarkoituksen sivuuttaminen sekä kaupunkiverkkoyhtiöiden historian aikana ja tulevaisuudessa tekemien investointien arvoon vaikuttavat muutokset näyttäytyvät Energiakaupungeille vakavina puutteina.

”Energiakaupungit pitää tärkeänä, että Energiavirastossa käydään valvontamenetelmien kehittämistä koskeva epäonnistunut prosessi tarkasti ja läpinäkyvästi läpi, jotta vastaavalta vältytään tulevaisuudessa. Arviomme mukaan Energiavirastolla ei ole ollut käytössään tarvittavia resursseja valvontamenetelmien muutosten kattavaan valmisteluun ja sen seurauksena prosessi on paitsi epäonnistunut myös mahdollisesti lainvastainen”, päättää toiminnanjohtaja Aku Aarva.

Kuntaomisteisten kaupunkienergiayhtiöiden ja niiden konserneihin kuuluvien kaupunkiverkkoyhtiöiden tuottama hyöty palaa aina kaupunkilaisille joko investointien tuottaman hyödyn tai osinkojen kautta. Ne kantavat huomattavaa yhteiskunnallista vastuuta kestävän energiasiirtymän ja kaupunkien elinvoiman ja kasvun mahdollistajina. Energiaviraston valvontamenetelmiin esittämät muutokset vievät kaupunkiverkkoyhtiöiltä edellytykset kantaa tätä vastuuta ja uhkaavat jopa lakisääteisten velvollisuuksien täyttämistä.

Helsingissä 15.12.2023

Aku Aarva
toiminnanjohtaja
Energiakaupungit ry
+358 41 432 6510
aku.aarva@energiakaupungit.fi