Siirry pääsisältöön

Uutiset

Kuva: NASA
Kaikki uutiset

Energiakaupungit: Kapasiteettikysymykseen haettava ratkaisu olemassa oleva tuotanto edellä

18.8.2023 Uutiset

Energiakaupungit antoi vastauksensa Fingridin sidosryhmäkonsultaatioon Afryn kapasiteettiratkaisut -selvityksestä. Energiakaupungit pitää tärkeänä, että kapasiteettikysymystä tarkastellaan strategisesti ja haetaan keinoja, joilla riittävyyshaasteista selvitään kaikkina ajankohtina. Kapasiteettiratkaisua on Energiakaupunkien näkökulmasta haettava ensisijaisesti olemassa olevan kapasiteetin jatkuvuuden turvaamisesta kapasiteettimekanismin kautta. Lisäksi Energiakaupungit pitää tärkeänä, että kustannukset jaetaan aiheuttamisperiaatteella. Tehokkain tapa välttää tehopula on asettaa kustannus tehon käytölle tehopulan hetkellä.

Kapasiteetti- tai tehomarkkina tarkoittaisi käytännössä sitä, että sähköntuottaja saisi osan tuloistaan myymistään sähkön megawattitunneista ja osan siitä tehosta, jonka sähköntuottaja
kykenee tuottamaan minä tahansa hetkenä vuoden aikana. Lähestymistavan on oltava teknologianeutraali eli teho voi muodostua millä ratkaisulla tahansa aina CHP-tuotannosta
akkukapasiteettiin ja polttamalla tuotetusta sähköstä (esim. vety) energian säästämisellä ”tuotettuun” sähköön.

Mallissa tuottajille maksettaisiin tietyn kapasiteetin ylläpidosta korvaus, joka vastaa vähintään vapaiden markkinoiden tuottoja. Esimerkiksi kaasuturbiinin pitäisi tuottaa vähintään vapaiden markkinoiden tuotto-odotuksia vastaava tulos yhtiölle, jotta sellainen on kaupallisesti kannattaa rakentaa. Tällainen mekanismi voisi kompensoida esimerkiksi yhteistuotannon ylläpidosta aiheutuvia kuluja kesäkuukausien aikana, kun taas lämmityskaudella tuotanto olisi lähtökohtaisesti markkinaehtoista.

Keskeinen ero kapasiteetti- tai tehomarkkinan ja nykyisen tehoreservipalvelun välillä on se, että säätövoiman tuottamiseen sidotut laitokset voisivat osallistua markkinaehtoisesti
energiantuotantoon silloin, kun se on kaupallisesti kannattavaa. Muina aikoina malli kompensoisi laitosten ylläpitoa pahan päivän varalle kapasiteettimaksuilla.

Energiakaupungit pohtii, onko nykyisen tehoreservipalvelun kehittäminen kohti kapasiteettimallia mahdollinen yllä kuvatuilla parametreilla. Näin saataisiin insentiivi nykyisen CHP-tuotannon pitämiseksi markkinoilla.

Energiakaupungit pitää nykyistä tehoreservijärjestelmää lähtökohtaisesti sopivana pitkäkestoisten haasteiden ratkaisussa, mutta liian jäykkänä ennakoimattomien tai yllättävien lyhytkestoisten kriisien ratkaisuun (esim. sääolosuhteet, tuotantolaitosten tippuminen verkosta). EU-lainsäädännön rajoitukset tekevät kuitenkin sen kehittämisestä hankalaa

Energiakaupungit korostaa, että kansallisen kapasiteettiratkaisun – oli se mikä tahansa – olisi hyvä soveltua myös eurooppalaisten energiamarkkinoiden ratkaisumallin pohjaksi. Mikäli Suomessa kehitetään kansallinen malli, jonka yli eurooppalainen malli lähivuosien aikana ajaa, seuraa siitä ennakoimattomia vaikeuksia ja epävakautta kotimaisille energiamarkkinoille. Tällainen tilanne tulisi välttää, joten kansallistenkin ratkaisujen valmistelussa tulisi käydä tiivistä vuoropuhelua eri EU-maiden kanssa, jotta mallit olisivat mahdollisimman yhteneväisiä ja implementoitavissa mahdollisen yhteisen mallin pohjaksi.