Siirry pääsisältöön

Uutiset

Kuva: NASA
Kaikki uutiset

Energiakaupungit: Kuluttajariitalautakunnan suositus uhkaa laukaista uuden energiakriisin

27.6.2023 Tiedotteet

Kuluttajariitalautakunta antoi torstaina 22.6. toistaiseksi voimassa olevan sähkön myyntiä koskevan suosituksen, jonka mukaan sähköenergiamaksun korotukset on toteutettava siten, että kuluttajan maksettava määrä ei korotuksen vuoksi nouse vuositasolla enempää kuin 15 prosenttia. Kuluttajariitalautakunta toteaa lisäksi, että tästä prosenttirajasta huolimatta hinnan korottaminen on mahdollista, jos sen euromääräinen nostava vaikutus kuluttajalle on vuositasolla korkeintaan 150 euroa. Suosituksessa ei huomioida energiankulutuksen suuruutta millään tavalla.

Kuluttajariitalautakunta antoi niin ikään määräaikaisia sopimuksia koskevan suosituksen, jonka mukaan korotus on kohtuuton, jos sopimuksen voimassaoloaikana vastaavien määräaikaisten sähkösopimusten keskimääräinen hinta on vähintään 15 prosenttia alempi kuin tehdyssä sopimuksessa.

Energiakaupungit esittää äärimmäisen huolensa Kuluttajariitalautakunnan äänestyksien jälkeen syntyneistä päätöksistä, jotka toteutuessaan lisäisivät epävakautta kotimaisilla sähkömarkkinoilla ja voisivat johtaa konkurssiaaltoihin, sopimustyyppien kaventumiseen ja sähkön kuluttajahintojen nousuun.

”Kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg toteaa tiedotteessa, että korotusten liiketaloudellisilla perusteilla ei ole merkitystä kuluttajan kannalta. Sillä on kuitenkin valtava merkitys sähköä myyvien yhtiöiden liiketoimintakyvylle ja energiamarkkinoiden vakaudelle, jotka Kuluttajariitalautakunnan suositusten seurauksena asetetaan ilmeisen kevyin perustein vaakalaudalle. Yhtiöt maksavat sähköstä tukkumarkkinoille käyvän hinnan ja joutuisivat pahimmillaan myymään sitä merkittävällä tappiolla kuluttajille jopa vuosien ajan. Tämä tarkoittaa konkurssien ja liiketoiminnan alasajojen kasvua ja epävakautta, jotka kaikki johtaisivat kuluttajien näkökulmasta erittäin epäedulliseen lopputulokseen”, summaa Energiakaupunkien toiminnanjohtaja Aku Aarva.

Energiakaupungit kiinnittää huomiota myös siihen, että Kuluttajariitalautakunnan suositukset voivat johtaa sopimustyyppien kaventumiseen sähkön kuluttajamarkkinoilla. Suositusten noudattaminen tekisi määräaikaisista sähkösopimuksista niiden tarjoajille äärimmäisen riskialttiita, jolloin niitä ei yksinkertaisesti kannata tarjota.

”Kuluttajariitalautakunnan suositusten taustalla lienee vilpitön halu parantaa hintavakautta, mutta todellisuudessa voi käydä päinvastoin, kun määräaikaisilta sopimuksilta on pudonnut pohja ja toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia ei voi peilata eurooppalaisten sähkömarkkinoiden liikehdintään. Käytännössä vaihtoehtona on kaventaa sopimustyyppien määrää tai hinnoitella riski sopimuksiin valmiiksi, jolloin sähkön kuluttajahinta nousee eikä laske. Kuluttajariitalautakunnan päätös on selkeästi virheellinen ja nostaa merkittävästi riskiä uudesta sisäsyntyisestä energiakriisistä sähkömarkkinoiden osalta Suomessa”, varoittaa toiminnanjohtaja Aarva.

Mikäli energiayhtiö menisi Kuluttajariitalautakunnan suositusten noudattamisen seurauksena konkurssiin ja sen myymät sopimukset purkautuvat, joutuvat kaikki sen asiakkaat solmimaan uudet ja mahdollisesti huomattavasti kalliimmat sopimukset. Energiakaupungit pitää Kuluttajariitalautakunnan päätöstä valitettavana ja virheellisenä ja sen seurauksia vakavina kotimaisten energiamarkkinoiden vakaudelle ja yhtiöiden mahdollisuudelle harjoittaa liiketoimintaa.

”Kuluttajariitalautakunta näyttää nojaavan tuoreissa suosituksissaan vesi- ja sähkönsiirtoliiketoiminnoissa aiemmin tehtyihin linjauksiin. Itse päätösasiakirjoissakin myönnetään, että sähkönmyynnin hinnoittelu eroaa täysin sähköverkkoliiketoiminnan ja vesihuollon tyyppisistä toiminnoista. Tästä huolimatta suosituksissa jätetään täysin huomioimatta, että sähkömarkkinapuolella vähittäismyynnissä ei ole käytännössä varaa tehdä lyhyitäkään ajanjaksoja tappiollista liiketoimintaa marginaalisten katteiden vuoksi ja lisäksi asiakkaalla on vesi- ja sähkönsiirtoliiketoimintoihin verrattuna erinomaisen hyvä mahdollisuus kilpailuttaa toimittajaa ja irtisanoa toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia. Olisi suotavaa, että Kuluttajariitalautakunta tarkastelisi päätöksiään uudestaan ja huomioisi niiden merkittävät seuraukset koko toimialalle”, päättää toiminnanjohtaja Aarva.

Energiakaupungit ottaa asiaan kantaa yleisellä tasolla eikä anna suosituksia jäsenistölleen kuluttajariitalautakunnan tekemistä päätöksistä. Jokainen energiayhtiö tekee omat ratkaisunsa suositusten noudattamisesta.

Lisätietoja

Aku Aarva
toiminnanjohtaja
Energiakaupungit ry
aku.aarva@energiakaupungit.fi