Siirry pääsisältöön

Uutiset

Kuva: NASA
Kaikki uutiset

Energiakaupungit tyytyväisiä hallitusohjelman energiapoliittisiin linjauksiin

18.6.2023 Tiedotteet

Energiakaupungit kiittää tulevan hallituksen energiapoliittisia linjauksia. Puhtaan energian Suomi on laaja-alainen, teknologia- ja investointimyönteinen kokonaisuus, joka osaltaan edesauttaa energiamurroksen hallinnassa ja energiasiirtymässä. Kaupunkienergiayhtiöille ei esitetä uusia veroja tai hallinnollisia rasitteita.

Uusien (ydin)voimaloiden luvitusta ja kaavoitus- ja valitusmenettelyitä aiotaan ohjelman mukaan sujuvoittaa monin tavoin. Energiakaupungit katsoo, että moniin sen huolista on vastattu ja alalle keskeisistä ilmasto- ja ympäristötavoitteista pidetään kiinni. Energiakaupungit toivottaa tervetulleeksi energia- ja ilmastostrategian laatimisen ja osallistuu aikanaan mielellään vuoropuheluun tulevan hallituksen kanssa parhaan mahdollisen strategian saavuttamiseksi.

 

Tulevan hallituksen energiapolitiikka pyrkii edistämään  Suomen nousua puhtaan energian suurvallaksi. Tavoite on yhteinen ja olen erittäin tyytyväinen siitä, että hallitus on tunnistanut bioenergian merkityksen eikä esitä uusia veroja tai lainsäädännöllisiä rajoitteita bioenergian käytölle. Bioenergialla on tärkeä rooli Energiakaupunkien voimalaitoksissa nimenomaan fossiilisten polttoaineiden korvaajana, toteaa Energiakaupunkien toiminnanjohtaja Aku Aarva.

Luvituksen sujuvoittaminen, joka oli yksi Energiakaupunkien keskeisistä viesteistä neuvottelijoille, näyttää ottavan uuden hallitusohjelman perusteella askeleita eteenpäin. Energiakaupungit pitää kuitenkin tärkeänä, että hallitusohjelman kirjaukset viedään käytäntöön mahdollisimman nopeasti, koska energiasiirtymässä nimenomaan luvitusprosessit hidastavat etenemistä.

Tulevien talvien energian saatavuuteen kannattaa varautua hyvissä ajoin ja toteuttaa se markkinaehtoisesti, kuten hallitusohjelmassa linjataan. Energiakaupungit kiittevät myös hallituksen tavoitteita uudistaa EU-päätöksentekoon vaikuttamista.

Ennakkovaikuttaminen komission valmisteluun on kriittisen tärkeää energia-alalla, jossa investointeja tehdään vähintään neljännesvuosisadan perspektiivillä. On tärkeää, että Suomi osallistuu kannanmuodostukseen etupainotteisesti ja turvaten sitä valtavaa potentiaalia, joka Suomella on puhtaan energian saralla, linjaa Aarva.

Energiakaupungit ry on toistuvasti esittänyt huolensa siitä, miten uusiutuvien energiamuotojen tarvitseman säätövoiman kapasiteettia kehitetään. Hallitusohjelman kirjaukset kapasiteettimekanismin luomisesta ja huoltovarmuusnäkökulman huomioimisesta kapasiteetin ylläpitämisestä otettiin Energiakaupungeissa tyytyväisenä vastaan.

Kapasiteettimekanismin luominen on aloitettava välittömästi ja saatava käytäntöön jo kuluvalla hallituskaudella. Säätövoiman turvaaminen on osa huoltovarmuutta ja ehkäisee koko yhteiskunnan häiriöherkkyyttä, päättää Aarva.

Hallitusohjelmassa erityistä huolta aiheuttaa  suhtautuminen maatuulivoimaan, jolle sälytetään uusia velvoitteita. Suomen kilpailijat uusiutuvan energian investoinneista saavat tarpeetonta kilpailuetua, jos lähdemme sääntelemään yhtä keskeistä uusiutuvaa tuotantomuotoa yli muiden teknologioiden. Vetyteollisuuden rakentuminen Suomeen nojaa pitkälti tuulivoimalla tuotettuun sähköön ja synergioihin, joita saadaan muun muassa kaukolämpöverkkojen kyvystä hyödyntää vedyntuotannon hukkalämpöjä ja parantaa siten tuotannon hyötysuhdetta. Energiakaupungit kannustaa tulevaa hallitusta tarkastelemaan energia-alaa kokonaisuuksina osaoptimoinnin sijasta.

Lisätietoja

Aku Aarva
toiminnanjohtaja
Energiakaupungit ry
aku.aarva@energiakaupungit.fi
+358 41 432 6510