Siirry pääsisältöön

Uutiset

Kuva: NASA
Kaikki uutiset

Energiakaupunkien verkkoyhtiöt pyytävät palautetta: Vaikuta kaupunkien sähköistymisen tulevaisuuteen

7.5.2024 Tiedotteet

Energiakaupunkien sähköverkkoyhtiöt keräävät asiakkailtaan palautetta jakeluverkon kehittämissuunnitelmiin toukokuun aikana. Miten sähköistämme kaupungit ja vastaamme kestävän energiasiirtymän esittämään haasteeseen sähköverkkojen osalta? Uusi sähköntuotanto tarvitsee vahvat sähköverkot ja ilmastotyö edellyttää verkkopalveluiden kehittämistä. Asiakkaita halutaan kuulla suunniteltaessa kustannustehokasta sähköverkkoa.

Maailma sähköistyy ja niin tekevät myös suomalaiset kaupungit. Fossiiliset polttoaineet korvautuvat uusiutuvilla ja myös kaukolämpö sähköistyy. Uusia sähkökattiloita on rakennettu läpi Energiakaupunkien jäsenyhtiökentän. Samaan aikaan on selvää, että kaupunkien sähköverkkoja on kehitettävä – sähköistyvät kaupungit tarvitsevat verkkoinvestointeja ja lakisääteiset velvollisuudet on täytettävä. Huolto- ja toimitusvarmuus on sähköverkkoyhtiöiden keskeinen tehtävä.

Energiakaupunkien 12 sähkön jakeluverkkoyhtiötä laatii kahden vuoden välein jakeluverkkojen kehittämissuunnitelman, joissa yhtiöt kuvaavat sähköverkon kehittämisen periaatteet ja tavoitteet. Niissä kuvataan, miten kaupunkien sähköverkkoja kehitetään jatkossa, jotta luotettava sähkönjakelu ja aikamme keskeiset haasteet tulevat vastatuiksi.

Seuraavat kaupunkien sähkön jakeluverkkoyhtiöiden kehittämissuunitelmat valmistuvat kesällä 2024. Ennen valmistumista yhtiöt kysyvät asiakkailta suunnitelmista – nyt on aika kommentoida. Yhtiökohtaiset suunnitelmat löydätte alta ja kaikkien sähkön jakeluverkkoyhtiöiden suunnitelmat löytyvät Energiateollisuus ry:n ylläpitämältä verkkosivulta.

– Tässä on vaikuttamisen paikka ihan jokaiselle asiakkaalle teollisista tuotantolaitoksista kotitalouksiin, toteaa Energiateollisuus ry:n sähköverkkoasiantuntija Ina Lehto.

– Sähköverkkojen riittävä ja oikea-aikainen kehittäminen on edellytys päästöjen vähentämiselle ja sähköverkon käyttäjien tarpeet on tärkeää tunnistaa kehittämisen suunnittelussa, Lehto jatkaa.

Kuuleminen jatkuu toukokuun ajan, ja joidenkin yhtiöiden kohdalla pidempään. Kaupunkiverkkoyhtiöt ovat yhteydesä asiakkaisiin tai saattavat muuten kyselyn heidän tietoonsa. Kehittämissuunnitelmat toimitetaan Energiavirastolle kesäkuun loppuun mennessä. Sähköverkkoyhtiöille asiakkaiden kuuleminen on hyödyllistä. Ne haluavat tietoa voidakseen kehittää kustannustehokasta ja toimitusvarmaa verkkoa. Kehittämissuunnitelmien kommentointi on tärkeä osa tätä yhtiöiden ja asiakkaiden välistä vuoropuhelua.

Energiakaupunkien sähkön jakeluverkkoyhtiöiden kehittämissuunnitelmat: