Siirry pääsisältöön

Uutiset

Kuva: NASA
Kaikki uutiset

Rami Vuola: Energiamurroksesta energiakriisiin – vahvoja energiaverkkoja tarvitaan enemmän kuin koskaan

23.8.2022 Uutiset

Energia-asiat ovat nyt kaikkien huulilla. Tuntuu, että jokaisella on näkemys siitä, mikä on mennyt pieleen ja mitä pitäisi välittömästi tehdä asioiden korjaamiseksi. Käynnissä oleva energiakriisi on kuitenkin vain paljastanut, mitä meidän joka tapauksessa olisi pitänyt tehdä energiamurroksen edetessä – nyt aikataulu on vain entistä kireämpi.

Tulevaisuuden energiajärjestelmä tarvitsee yhä enenevissä määrin tuotanto- ja kulutusjoustoa ja kykyä varastoida energiaa. Energiamurroksen myötä uusiutuvan energian osuus sähköverkossa lisääntyy voimakkaasti ja johtaa yhä herkemmin tilanteisiin, joissa sähköä tuotetaan liikaa tai sitä on tarjolla liian vähän. Uusiutuva energia tarvitsee tuekseen merkittävän määrän säädettävää sähköntuotantoa ja -kulutusta sekä teollisen mittakaavan energiavarastoja eli merkittäviä investointeja alan yrityksiltä. Nämä investoinnit on sijoitettava paikkoihin, joissa niiden rakentaminen on kustannustehokasta ja hyötysuhde optimaalinen. Jotta pystymme toteuttamaan isot hankkeet parhailla paikoilla, tarvitsemme vahvat ja kattavat energiaverkot, joiden kautta pystymme siirtämään kustannustehokkaasti varastoidun energian asiakkaille.

Tehokkaan varastoinnin ja vahvojen verkkojen avulla saamme toteutettua suuren mittakaavan sektorikytkentäratkaisut eli erilaisten energiaratkaisujen yhdistämisen. Sektorikytkentä on välttämätöntä, sillä varastojen rakentaminen sähköjärjestelmään on tällä hetkellä erittäin kallista – onneksi uudet ratkaisut ovat jo rakenteilla monissa kaupungeissa. Esimerkiksi Vaasassa on jo nyt mittava lämpöenergiavarasto ja huomattavaa sähkökattilakapasiteettia, joita tullaan laajentamaan uusilla investoinneilla lähivuosien aikana.

Sektorikytkennän perusidea on yksinkertainen. Otetaan teollisen mittaluokan lämpövarasto, johon ladataan energiaa esimerkiksi tuuli- tai aurinkovoimalla, kun sähköstä on merkittävää ylitarjontaa ja hinta matalalla. Vastaavasti, kun sähkön hinnat nousevat eli kysyntä on huipussaan, siirrytään hyödyntämään varastoitua energiaa ja kotimaisia polttoaineita lämmöntarpeen mukaan.

Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi, sektorikytkentä vaatii suuren määrän dataa sekä sähkö- että lämpöjärjestelmistä. Kokonaisuuden optimoinnissa hyödynnetään edistyneitä laskenta-algoritmeja käyttäviä tietojärjestelmiä, joilla lämpövarastoja ja muuta lämmöntuotantoa ohjataan sähkön markkinahinnan ja ennusteiden perusteella. Lämpöenergiavarastoja voidaan siis hyödyntää tuotantomuodosta riippumatta, mikä tekee siitä erinomaisen esimerkin eri energiasektorien yhdistämisestä. Ilman toimivaa ja tehokasta kaukolämpöjärjestelmää, tämä ei olisi mahdollista.

EPV Energia on mukana suunnittelemassa GigaVaasa-hanketta, jonka tarkoituksena on rakentaa Vaasaan iso akkuteollisuuskeskittymä. Tällaiset hankkeet tarvitsevat toteutuessaan merkittävän määrän päästötöntä sähköä, lämpöä ja erilaisia kaasuja, joita ei pystytä toimittamaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti ilman kattavia ja vahvoja energiaverkkoja. Lisäksi tehokkaan lämpöverkon avulla pystymme ottamaan talteen ja varastoimaan teollisuuden hukkalämmön, jota voidaan tarvittaessa toimittaa edelleen kaupungin lämpöverkkoon.

Energiamurroksen ytimessä toimiminen ja onnistunut toteuttaminen vaatii vahvoja energiaverkkoja. Investoinnit verkkojen kehittämiseksi ovat kriittisiä koko yhteiskunnan, myös kaupunkien elinvoiman, kannalta. Energiatoimiala on muuttumassa käytännössä päästöttömäksi seuraavan kymmenen vuoden aikana, mutta meillä on myös iso vastuu auttaa muuta yhteiskuntaa tekemään samoin. Ilman toimivia energiaverkkoja tämä tehtävä on mahdoton.

Rami Vuola
hallituksen jäsen | Energiakaupungit ry
toimitusjohtaja | EPV Energia Oy


Tässä juttusarjassa Energiakaupungit ry:n hallituksen jäsenet eli jäsenyhtiöiden toimitusjohtajat kirjoittavat ajankohtaisista ja kiinnostavista energia-alan ilmiöistä ja teemoista. Juttusarjaa julkaistaan syksystä 2022 alkaen noin kerran kuukaudessa. Lisätietoja juttusarjasta ja eri kirjoitusten teemoista saat toiminnanjohtaja Aku Aarvalta.