Siirry pääsisältöön

Uutiset

Kuva: NASA
Kaikki uutiset

Gasgrid: Kansallinen vetyverkko kehitteille

22.6.2022 Tiedotteet

Lähde: Gasgridin tiedote

Viime aikojen toimintaympäristön muutoksista, kiristyneestä energia- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta sekä EU:n REPower EU -suunnitelman Euroopan energiaomavaraisuuden parantamisen tavoitteista johtuen sekä Suomen kansallista että maan rajat ylittävää uutta energiainfrastruktuuria on tarpeen kehittää entistä nopeammin. Lisäksi Suomen erittäin merkittävät uusiutuvan energian resurssit voivat mahdollistaa Euroopan mittakaavassa kilpailukykyiseen sähköön perustuvien uusien teollisuusalojen syntymisen ja kehittymisen Suomeen luoden myös uutta vienti- sekä tuotantopotentiaalia.

Uusiutuvan energian määrän kasvattamiseen ja vetyyn liittyvät tavoitteet ovat EU:n REPower EU -suunnitelman myötä merkittävästi kasvaneet aiemmista EU-tavoitteista, ja kehityksen aikajännettä kiristetty vastaamaan muuttuneeseen tilanteeseen. RepowerEU-päätös lisää vetytalouden edellytyksiä nopealla aikataululla. Energiainfrastruktuuria on ensisijaisen tärkeää kehittää entistä nopeammin muutoksen ja tavoitteiden saavuttamisen mahdollistamiseksi. Tästä syystä Suomen valtio on päättänyt antaa Gasgridille tehtäväksi edistää kansallisen vetyverkon, kansainvälisen infrastruktuuriyhteistyön sekä Itämeren alueen vetymarkkinan kehittymistä mahdollisimman nopeasti.

”Gasgridin vety-yhtiö on erinomaista jatkoa hallituksen määrätietoiselle energiapolitiikalle. Vetyyn pohjautuvien ratkaisujen avulla voimme pienentää sekä päästöjä että energian hintaa. Samalla parannamme myös energiaomavaraisuuttamme. Tämä avaus nostaa Suomen vetytalouden eturintamaan”, Gasgridin omistajaohjauksesta vastaava valtiovarainministeri Annika Saarikko toteaa.

”Hallitus haluaa vielä tällä vaalikaudella edistää vedyn siirtoon ja jakeluun tarvittavia investointeja. Vetytalouden keskeiset linjaukset sisältyvät ilmasto- ja energiastrategiaan, joka ollaan antamassa eduskunnalle ensi viikolla. TALPO:n nyt tekemä poliittinen linjaus on esimakua strategian vetyosiosta”, asemoi elinkeinoministeri Mika Lintilä.

”Suomessa on erinomaiset tuulivoimaresurssit, erittäin kilpailukykyinen sähkön hinta sekä vakaa yhteiskuntarakenne. Kehittyneet energiaverkot mahdollistavat Suomen kilpailukyvyn globaaleilla markkinoilla vetytalouden arvoketjujen, investointien ja työpaikkojen syntymisessä. Suomen edelläkävijyys ja osaaminen uusiutuvan energian sekä kestävien teknologiaratkaisujen kehityksessä ja toteutuksessa on myös merkittävä etu kansainvälisessä kilpailussa. Suomella on kaikki mahdollisuudet kehittyä vetytalouden kärkimaaksi, mutta meidän on kyettävä kertomaan siitä myös kansainvälisesti”, kommentoi Gasgridin toimitusjohtaja Olli Sipilä.

Kehitysvastuun myötä Gasgrid voi kiihdyttää jo aloittamaansa kehitystyötä sekä jo käynnissä olevia hankkeita, kuten Nordic Hydrogen Route – Bothnian Bay. Hanke on Suomen ja Ruotsin rajat ylittävä infrastruktuurihanke, joka tähtää vetyputkiston rakentamiseen Perämeren alueelle. Vetytalouden kehitystä edistääkseen Gasgrid on lisäksi käynnistänyt vedyn siirron demonstraatiohankeen, joka tähtää Kemiran sivutuotevedyn hyödyntämiseen Ovakon terästehtaalla. Hankkeen kautta luodaan uutta osaamista ja edellytyksiä palvelemaan vetytalouden kehitystä laajemmin.

Lisätietoja:
Olli Sipilä, toimitusjohtaja, Gasgrid Finland Oy, +358 40 589 4686, olli.sipila@gasgrid.fi
Sara Kärki, yksikönpäällikkö, strateginen analyysi & TKI, +358 40 158 1722, sara.karki@gasgrid.fi

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/