Siirry pääsisältöön

Uutiset

Kuva: NASA
Kaikki uutiset

Hallituksen energiahuollon varautumispäätökset askel oikeaan suuntaan mutta viimeinen loikka jää ottamatta

7.4.2022 Tiedotteet

TIEDOTE
07.04.2022

Varautumisen ministerityöryhmä julkisti 7.4.2022 toimenpidepaketin toimitusvarmuuden turvaamiseksi akuutissa energiakriisissä sekä pidemmän aikavälin toimiksi fossiilienergian vähentämiseksi liikenteessä, energiainvestointien vauhdittamiseksi sekä pientalojen ja julkisten rakennusten energiainvestointien tukemiseksi. Paikallisvoima ry ja Energiakaupungit ry pitävät hallituksen toimia oikeansuuntaisina, mutta osittain riittämättöminä.

Energiakaupungit ry arvioi aikaisemmin, että Suomen nuorissa kasvatusmetsissä on myöhässä olevia hoitotöitä ja ensiharvennusrästejä yhteensä lähes miljoona hehtaaria. Päätökset metsähakkeen keruun vauhdittamiseksi Kemera-tuen ehtoja muuttamalla ja tukimääriä kasvattamalla, kahden puuterminaalin rakentamista tukemalla sekä tienpitoa parantamalla ovatkin välttämättömiä ja lämpimästi tervetulleita askelia oikeaan suuntaan. 

Turpeen tuotannon turvaaminen huoltovarmuustarkoituksiin jää hallituksen päätöksien jälkeen edelleen epävarmalle pohjalle. Huoltovarmuuskeskuksen hankinnat ovat askel oikeaan suuntaan, mutta tuskin riittävät luomaan tarvittavaa kysyntää turvetuotannolle, joka vaatisi useamman vuoden kannattavuusnäkymää. Kaukolämpöyhtiöt eivät voi sitoutua vuosien turvehankintoihin hintojen ollessa nykytasolla. Turpeen pitäminen kriisiaikojen keinovaliokoimassa edellyttäisi sen käytöstä koituvien kustannusten, erityisesti merkittävästi käyttökustannuksiin vaikuttavien päästöoikeusmaksujen, osittaista kompensaatiota. 

Lisäpanostukset kaukolämmön ja pienteollisuuden lämmityksen sähköistämiseen, vetytalouteen ja akkuarvoketjuun ovat tärkeitä. Pientalojen sekä julkisten rakennusten fossiilisista lämmitysmuodoista irtaantumista tuettaessa tulee mahdollisuus liittyä vähäpäästöiseen kaukolämpöön säilyttää tasaveroisena ratkaisuna kiinteistökohtaisten lämmitysratkaisujen rinnalla. Paikallisten energiayhtiöiden tuottama kaukolämpö on lähes päästötöntä. 

Säädösmuutokset vihreän siirtymän investointien lupakäsittelyjen nopeuttamiseksi ovat tervetulleita, ja ne on valmisteltava ja toimeenpantava kiireellisesti.

Lisätietoja:

Aku Aarva
toiminnanjohtaja
Energiakaupungit ry
+358 41 432 6510
aku.aarva@energiakaupungit.fi

Toivo Hurme
toiminnanjohtaja
Paikallisvoima ry
+358 41 501 3032
toivo.hurme@paikallisvoima.fi