Siirry pääsisältöön

Uutiset

Kuva: NASA
Kaikki uutiset

Kuudelle puhtaan energian hankkeelle lähes 100 miljoonaa euroa investointitukea

6.10.2022 Uutiset

Työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt 4.10.2022 ensimmäiset Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaiset energiainvestointitukipäätökset, joilla edistetään puhtaan energian ratkaisuja. Tukea myönnettiin kuudelle hankkeelle yhteensä 99,8 miljoonaa euroa. Tukea saivat myös hankkeet, joissa ovat mukana Energiakaupunkien jäsenyhtiöt Lappeenrannan Energia ja Vantaan Energia.

Lappeenrannan Ihalaisen kaivosalueelle suunnitellaan synteettisen metanolin pilottilaitosta

Lappeenrannan Energia on mukana hankkeen yhteistyöverkostossa. Lappeenrantaan on suunnitteilla Suomen ensimmäinen synteettisen metanolin tuotantolaitos. Energiayhtiö St1 suunnittelee pilottilaitoksen sijoittamista Finnsementin tehtaan yhteyteen Ihalaisen kaivosalueelle. St1:n hankkeen edetessä suotuisasti, tuotantolaitos tulee olemaan toiminnassa 2026.

Energiayhtiön toimitusjohtaja Arto Nikkanen kiittelee St 1:n pitkäjänteistä ja edistyksellistä työtä hankkeen valmistelussa eri toimijoiden kesken.

– Lappeenrannan Energia on mukana hankkeessa ydintoimintamme kaikilla sektoreilla ja ympäristöystävällinen kaukolämpömme saa tästä merkittävästi uutta volyymia hukkalämpöä hyödyntäen. Tämä hanke vahvistaa merkittävästi päämääräämme olla Suomen ensimmäisiä hiilineutraaleja energiayhtiöitä vuonna 2026, Nikkanen toteaa.

Lisätietoja hankkeesta Lappeenrannan Energian verkkosivuilta.

Vantaan Energia Oy ja St1 Oy hyödyntävät uusiutuvaa vetyä sähköpolttoaineiden tuotannossa

Vantaan Energia Oy:lle myönnettiin 30,22 miljoonaa euroa uusiutuvan metaanin ja St1 Oy:lle 35,4 miljoonaa euroa uusiutuvan metanolin tuotantolaitosinvestointeihin. Molemmissa hankkeissa demonstroidaan sähköpolttoaineiden tuotantoa teollisessa kokoluokassa hyödyntämällä uusiutuvaa vetyä. Hankkeissa yhdistetään uudella tavalla uusiutuvan vedyn tuotanto, hiilidioksidin talteenotto ja metanointi- tai metanoliprosessi. Samalla hyödynnetään tuotantoprosessista syntyvä hukkalämpö.

– Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämä investointituki on merkittävä mahdollistaja Vantaan Energialle toteuttaa suunnitelmaansa luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä energian tuotannossa mahdollisimman nopeasti ja edetä kohti hiilinegatiivisuutta vuonna 2030. Investointituki kiihdyttää suomalaista vetytalouden teknologiakehitystä ja hanke tarjoaa kotimaisille teknologiayhtiöille teollisen mittakaavan kehitysalustan uusien teknologioiden kaupallistamiseksi niin Suomessa kuin globaalisti, toteaa Vantaan Energian toimitusjohtaja Jukka Toivonen.

Lisätietoja hankkeesta Vantaan Energian verkkosivuilta.

Kuudelle hankkeelle myönnettiin yhteensä lähes 100 miljoonan euron rahoitus. Hankkeista kahdessa hyödynnetään uusiutuvaa vetyä sähköpolttoaineiden tuotannossa, kahdessa lisätään merkittävästi aurinkosähkön tuotantoa ja kahdessa sähköistetään teollisuuden prosesseja.

– Nyt tehdyillä investointipäätöksillä tuetaan suuren kokoluokan hankkeita, jotka vievät eteenpäin tulevaisuuden kotimaisia energiaratkaisuja. Nämä ovat tärkeitä sekä ilmastotavoitteiden että energiajärjestelmän kannalta. Myös yritykset hyötyvät uusista liiketoimintamahdollisuuksista. Samalla kun saamme uusia ratkaisuja teollisen mittakaavan toteutukseen, myös tulevaisuuden energiahuoltovarmuutemme paranee ja fossiilisen energian käyttö vähenee entisestään, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Lisätietoja ministeriön myönnöistä TEM:n verkkosivuilta.