Siirry pääsisältöön

Uutiset

Kuva: NASA
Kaikki uutiset

TEM: Laki energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta voimaan

22.6.2022 Tiedotteet
työ- ja elinkeinoministeriö 22.6.2022 11.20Tiedote

Laki energiaintensiivisen, eli paljon energiaa käyttävän, teollisuuden sähköistämistuesta tulee voimaan heinäkuun alussa. Tuen tavoitteena on vauhdittaa teollisen tuotannon siirtymää kohti hiilineutraalimpaa toimintaa.

Eduskunta hyväksyi 15.6.2022 ja tasavallan presidentti vahvisti 22.6.2022 lain energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta. Tuella korvataan päästökaupasta sähkön hintaan aiheutuvia välillisiä kustannuksia teollisuudelle. Päästöoikeuksien hankinnasta aiheutuu fossiilisia polttoaineita käyttäville sähköntuottajille kustannuksia, jotka siirtyvät sähköntuotannon hinnoitteluun sähkön tukkumarkkinoilla, kun fossiilisia polttoaineita käyttäviä laitoksia joudutaan käyttämään.

Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuen tavoitteena on ehkäistä niin sanottua hiilivuotoriskiä, eli tilannetta, jossa yritykset siirtävät tai perustavat tuotantoa EU:n ja sen päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle. Lisäksi tuella halutaan turvata teollisuuden kilpailukykyä ja ohjata toiminnanharjoittajia kehittämään teollista tuotantoaan hiilineutraalimmaksi.

Laki tulee voimaan 1.7.2022.

Myönnetystä tuesta vähintään puolet käytettävä hiilineutraaliutta edistäviin kehittämistoimiin

Maksettavan tuen suuruus määräytyy muun muassa päästöoikeuden hinnan ja toiminnanharjoittajan sähkönkulutuksen tai tuotannon perusteella. Myönnetystä tuesta vähintään puolet tulee käyttää hiilineutraaliutta edistäviin kehittämistoimiin. Tuki on näin kannustin teollisuudelle etsiä ja toteuttaa hiilineutraaliutta edistäviä ratkaisuja.

Linjausten mukaan välillisistä kustannuksista korvataan tuen saajille vuosittain 25 prosenttia, kuitenkin siten, ettei tukijärjestelmän vuotuinen kustannus saa ylittää 150 miljoonaa euroa.  Tukea voidaan myöntää toiminnanharjoittajille vuosina 2022−2026. Energiavirasto vastaa laissa säädetyistä viranomaisvelvoitteista, muun muassa päätöksistä tuen myöntämisestä.

Lisätiedot:teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen, TEM, p. 0295 062 140johtava asiantuntija Juho Korteniemi, TEM, p. 0295 047 054erityisasiantuntija Eriika Melkas, TEM, p. 0295 047 134

Tiedote 31.3.2022: Lakiesitys energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta eduskuntaanPäätös: Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta