Siirry pääsisältöön

Uutiset

Kuva: NASA
Kaikki uutiset

Tiedote: Energiakaupunkien jäsenyhtiöiden hankkeille rahoitusta

19.12.2022 Tiedotteet

Tampereen Sähkölaitokselle ja EPV Energian tytäryhtiö EPV Sähkövoima Oy:lle myönnettiin Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman puitteissa puhtaan energian hanketukia. Tampereen Sähkölaitokselle myönnettiin tukea 5,06 miljoonaa euroa voimalaitoksen lämmön talteenottoon lämpöpumpuilla ja EPV Sähkövoimalle 12 miljoonaa euroa teollisen mittaluokan aurinkosähkön tuotantoinvestointiin.

Lue koko TEM:n tiedote alta.

Puhtaan energian ratkaisuja edistäville hankkeille noin 119 miljoonaa euroa

työ- ja elinkeinoministeriö 16.12.2022 16.40Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt 16:lle Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaiselle puhtaan energian hankkeelle yhteensä 119 196 068 euroa.

”Hankkeilla lisätään kotimaista uusiutuvan energian tuotantoa ja luodaan edellytyksiä kohtuuhintaiselle ja puhtaalle energialle tulevaisuudessa. Minua ilahduttavat myös vähäpäästöistä teollisuutta edistävät hankkeet, jollaisia tarvitsemme tulevaisuudessa paljon lisää”, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Seitsemälle energiainfrastruktuurihankkeelle myönnettiin yhteensä noin 52 miljoonaa euroa

Rahoitusta myönnettiin sähkön siirron ja jakelun älykkäisiin ratkaisuihin sekä lämmön talteenottoon. Nyt tuettavilla hankkeilla muun muassa mahdollistetaan merkittävä uusiutuvan sähkön lisäkapasiteetti sähkön siirtoverkossa sekä edistetään erilaisten hukkalämpöjen hyödyntämistä kaukolämpöverkoissa.

 • Fingrid Oyj:lle myönnettiin 13,72 miljoonaa euroa kantaverkon sähköasemainvestointiin. (Espoo)
 • Fingrid Oyj:lle myönnettiin 8 miljoonaa euroa synkronikompensointihankkeeseen. (Kalajoki)
 • Fingrid Oyj:lle myönnettiin 3,2 miljoonaa euroa rinnakkaiskompensointihankkeeseen. (Petäjävesi, Jämsä, Espoo, Uusikaarlepyy, Hausjärvi ja Alajärvi)
 • Helen Oy:lle myönnettiin 14,53 miljoonaa euroa Eiran lämpöpumppulaitokseen (Helsinki)
 • Loiste Lämpö Oy:lle myönnettiin 5,35 miljoonaa euroa Kajaanin lämmöntuotannon uudistamiseen. (Kajaani)
 • Tampereen Sähkölaitokselle myönnettiin 5,06 miljoonaa euroa voimalaitoksen lämmön talteenottoon lämpöpumpuilla. (Tampere)
 • Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkölle myönnettiin 2,26 miljoonaa euroa kaukolämmön tuotannon muuntamiseen uusiutuvilla energialähteillä perustuvaksi. (Liminka)

Viidelle uuden energiateknologian hankkeelle myönnettiin yhteensä noin 57 miljoonaa euroa

Rahoitusta myönnettiin biokaasuntuotantoon ja teollisen kokoluokan aurinkosähköön liittyviin hankkeisiin.

 • Suomen Lantakaasu Oy:lle myönnettiin 19,15 miljoonaa euroa nesteytetyn biokaasun tuotantolaitosinvestointiin. (Kiuruvesi)
 • EPV Aurinkovoima Oy:lle myönnettiin 12 miljoonaa euroa teollisen mittaluokan aurinkosähkön tuotantoinvestointiin. (Lapua)
 • Callio-Hitura Solarpark Oy:lle myönnettiin 12,1 miljoonaa euroa teollisen mittaluokan aurinkovoimalainvestointiin. (Nivala ja Pyhäjärvi)
 • IBV Lappi Oy:lle myönnettiin 10,28 miljoonaa euroa teollisen mittaluokan aurinkosähköinvestointiin. (Rauma)
 • CPC Lakarin Aurinkovoima Oy:lle myönnettiin 3,53 miljoonaa euroa teollisen mittaluokan aurinkosähkön tuotantoinvestointiin. (Rauma)

Neljälle teollisuuden sähköistämisen hankkeelle myönnettiin yhteensä lähes 10 miljoonaa euroa

Rahoitusta myönnettiin energiatehokkuutta sekä teollisuuden sähköistämistä ja vähähiilistämistä edistäville hankkeille.

 • Adven Oy:lle myönnettiin 3,61 miljoonaa euroa teollisuuden haihdutusprosessin sähköistämiseen ja energiatehokkuuden lisäämiseen. (Kotka)
 • Adven Oy:lle myönnettiin 0,96 miljoonaa euroa teollisuuden höyryntuotannon sähköistämiseen ja aurinkosähkön tuotantoon. (Jepua)
 • Knauf Oy:lle myönnettiin 2,83 miljoonaa euroa energiatehokkaaseen kuivuriin. (Kankaanpää)
 • Tervakoski Oy:lle myönnettiin 2,56 miljoonaa euroa paperitehtaan höyryntuotannon sähköistämiseen (Janakkala)

Tarkemmat tiedot eri hankemuodoista sekä nyt tuetuista hankkeista oheisessa liitteessä

Vähähiilisen vedyn hankekokonaisuuden jäljellä oleva rahoitus kohdennetaan Euroopan yhteistä etua koskeviin tärkeisiin vetyhankkeisiin

Lokakuussa 2022 työ- ja elinkeinoministeriö myönsi rahoitusta kahdelle vähähiilisen vedyn hyödyntämistä edistävälle hankkeelle. Vantaan Energia Oy:lle myönnettiin 30,22 miljoonaa euroa ja St1 Oy:lle 35,4 miljoonaa euroa. Vähähiilisen vedyn hankekokonaisuudesta rahoitetaan myös Euroopan yhteistä etua koskevia tärkeitä vetyhankkeita (ns. IPCEI-hankkeet). Hankekokonaisuuden loppu käytettävissä oleva valtuus on siirretty Business Finlandin käyttöön vety-IPCEI -hankkeille. Business Finland tekee rahoituspäätökset myöhemmin.

Loput tukipäätökset tehdään vuoden 2023 alkupuolella

Tuen myöntäminen perustuu hankemuotokohtaisesti tehtävään hakemusten vertailuun. Kokonaisharkinnassa on arvioitu investointien vaikuttavuutta suhteessa Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Erityisesti vertailussa on tarkasteltu hankkeiden energia- ja päästövaikutuksia, kustannustehokkuutta, toteutettavuutta, hankkeisiin sisältyvän teknologian uutuusarvoa, teknologian tai hankkeen monistettavuutta sekä hankkeiden muita vaikutuksia. Hankkeet rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF). Investointien tulee valmistua 30.6.2026 mennessä ja siksi arvioinnissa on kiinnitetty erityistä huomiota hankkeiden toteutettavuuteen.

Työ- ja elinkeinoministeriö teki ensimmäiset Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaiset energiainvestointitukipäätökset 4.10.2022. Tukea myönnettiin kuudelle hankkeelle 99,8 miljoonaa euroa. Tukea on nyt myönnetty yhteensä noin 219 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 alkupuolella tehdään loput tukipäätökset. Myönnettävää valtuutta jäi jäljelle 172,8 miljoonaa euroa. Lisäksi vuoden 2023 talousarvioehdotuksen mukaan ensi vuodelle on varattu 30 miljoonaa euroa myöntövaltuutta uuden energiateknologian investointeihin.

Haku oli käynnissä 20.12.2021–4.3.2022. Yhteensä hakuun jätettiin 86 hakemusta ja tukea haettiin 1,65 miljardia euroa.

Myös uuden energiateknologian demonstraatiotukihakemukset käsittelyssä

EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen tuen eli niin sanotun RRF-energiainvestointuen lisäksi tukea on voinut hakea suuriin uuden energiateknologian demonstraatiohankkeisiin. Elokuun lopussa päättynyt haku pitää sisällään myös vetyhankkeet. Suuriin uuden energiateknologian demonstraatiohankkeisiin on vuonna 2022 rahoitusta jaossa yhteensä noin 153 miljoonaa euroa. RRF-energiainvestointitukihankkeiden päätösten viivästyttyä, suurien demonstraatiohankkeiden käsittely on kesken ja valtaosa päätöksistä tehdään vuoden 2023 alkupuoliskolla.  Tiedote: 31 uutta hakemusta suuriksi uuden energiateknologian demonstraatiohankkeiksi

Investointikustannuksiltaan alle 5 miljoonan euron energiainvestointeihin voi hakea energiatukea Business Finlandilta. Kyseessä on jatkuva haku. Lisätietoja Business Finlandin myöntämästä energiatuesta

Lisätiedot:elinkeinoministerin erityisavustaja Hannes Torppa, p. 0295 047 405teollisuusneuvos Pekka Grönlund, TEM, p. 029 506 4815johtava asiantuntija Juho Korteniemi, TEM, p, 029 504 7054

 

Lue lisää Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisten energiainvestointitukien haustaTiedote 4.10.2022: Kuudelle puhtaan energian hankkeelle lähes 100 miljoonaa euroa investointitukeaTiedote 22.9.2022: Kaksi suomalaishanketta mukaan uuteen vetytalouden eurooppalaiseen arvoketjuun
LIITE: Energiainvestointitukipäätösten hankekuvaukset 16.12.2022