Siirry pääsisältöön

Uutiset

Kuva: NASA
Kaikki uutiset

VM: Taustaselvitys Suomen energiaverotuksen kehitystyölle julki

13.4.2022 Uutiset

Valtiovarainministeriö julkaisi keskiviikkona 13.4.2022 VTT:n ministeriölle laatiman selvityksen, jossa arvioitiin energiaverotuksen toimivuutta ja kehittämistarpeita. VTT:n selvityksen mukaan nykyinen veromalli toimii verratain hyvin, mutta erityisesti EU:n energiaverodirektiivi aiheuttaisi nykymuodossa toteutuessaan merkittäviä muutoksia energiaverotukseen. Energiakaupungit kiittää valtiovarainministeriötä ja VTT:tä mielenkiintoisesta ja hyvin laaditusta selvityksestä, mutta huomauttaa voimakkaasti muuttuneiden olosuhteiden aiheuttaneen jo tässä vaiheessa tarvetta lisätarkastelulle.

Lähde: https://vm.fi/-/taustaselvitys-suomen-energiaverotuksen-kehitystyolle-julkistettiin (13.4.2022 klo. 11:48)

Energiaverotuksen kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia arvioitiin selvityksessä taustahaastatteluin ja mallilaskelmin. Energiaverotarkastelut kohdennettiin sähkön käyttöön sekä lämmityksen, teollisuuden ja työkoneiden polttoainekäyttöön. Liikenteen polttoaineiden energiaverotarkastelut rajattiin kokonaan tarkastelun ulkopuolelle.

Energiaveromalleja arvioitiin valtion verokertymän, kasvihuonekaasujen päästökehityksen, teollisuuden kilpailukyvyn ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmista. Tarkastelujen perusteella nykyveromalli toimii VTT:n selvityksen ja valtiovarainministeriön mukaan verrattain hyvin. Energiakaupungit kiinnittää huomiota erityisesti biomassapohjaisten polttoaineiden verokohteluun ja EU:n valmisteilla olevan energiaverodirektiivin, joiden vaikutukset energiaverotukseen ja toisaalta esimerkiksi kaukolämpöliiketoimintaan voivat olla huomattavat.

VTT:n selvitys on laadittu pääosin ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan eikä siten huomio muuttunutta toimintaympäristöä ja Venäjän energiasta irtautumisen vaikutuksia kotimaisille ja globaaleille energiamarkkinoille. Tältä osin malli ei anna täydellistä kuvaa nykytilanteesta ja vaatii Energiakaupunkien mielestä lisää tutkimus- ja selvitystyötä.

Voit lukea VTT:n selvityksen täältä.